Hội nghị CB-VC & Ký kết thỏa ước lao động tập thể© Bản quyền Thư viện ảnh thuộc về trường Đại học Văn lang