GS. Shawn A.Butler giảng bài tại trường ĐH Văn Lang© Bản quyền Thư viện ảnh thuộc về trường Đại học Văn lang