Giải Cờ vua SV-HS Tp. HCM 2011© Bản quyền Thư viện ảnh thuộc về trường Đại học Văn lang